Δήμητρα Ιω. Σουλελέ

Η Δήμητρα Σουλελέ είναι Δικηγόρος Αθηνών από το 2010.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008) και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο από το ανωτέρω Πανεπιστήμιο το 2010. Περαιτέρω, ολοκλήρωσε εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές επί του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου στο Παρίσι (Université Paris-Est Créteil – 2013).

Ήδη από τα χρόνια της πρακτικής της άσκησης, απασχολήθηκε σε σημαντικές υποθέσεις Εμπορικού και Διοικητικού Δικαίου, όπως η συμμετοχή της σε ομάδα σύνταξης Συμβάσεων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και σε διαδικασίες Εξαγοράς Επιχειρήσεων (Mergers and Acquisitions). Παράλληλα, απέκτησε εκτενή δικαστηριακή εμπειρία σε υποθέσεις Αστικού και Ποινικού Δικαίου.

To 2011 επιλέχθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Παρισίων να συμμετάσχει σε πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο Παρίσι. Εντάχθηκε στην ομάδα διαιτησίας της Δικηγορικής Εταιρίας «Castaldi Mourre and Partners» με επικεφαλής τον Alexis Mourre, σημερινό πρόεδρο στο Court of Arbitration του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΙCC). Ως εκ τούτου, συμμετείχε σε σειρά διεθνών διαιτησιών αποκτώντας βαθιά γνώση των Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης Διαφορών.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 2014, εντάχθηκε στο δυναμικό της «Γ.Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», επιθυμώντας να συνδυάσει τη μάχιμη δικηγορία με την εφαρμοσμένη παροχή λύσεων στον τομέα των εμπορικών διαφορών.

Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Κινεζική

Γλώσσες εργασίας: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική