Γ. Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου & Σωτήρος Διός 13-15
Πειραιάς, Τ.Κ. 18535
7ος όροφος
Τηλ: 210 4223 338,
Fax:  210 4223 360
e-mail: info@gtheodoropoulos.gr