Γιώργος N. Θεοδωρόπουλος

Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος έχει σπουδάσει νομικά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1995 ξεκίνησε την πρακτική ενασχόληση με την δικηγορία και ήδη από το 1997 ασκεί μάχιμη δικηγορία, ιδρύοντας το πρώτο δικηγορικό γραφείο του στον Πειραιά. Από το 2007 αποτελεί ιδρυτικό μέλος της « Γ. Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Με την βοήθεια των ικανών συνεργατών του έχει χειριστεί επιτυχώς μεγάλο αριθμό αντιδικιών, προασπιζόμενος τα συμφέροντα των εντολέων του ενώπιον όλων των βαθμίδων δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Η πεποίθηση του ότι ο δικηγόρος οφείλει να έχει γνώσεις και εμπειρίες από όλους τους τομείς του δικαίου, σφυρηλατήθηκε και ενδυναμώθηκε από την πολυετή καθημερινή πρακτική με την δικαστική δικηγορία. Ήδη στο ενεργητικό του προσμετράται η επιτυχής ενασχόληση του με πλήθος υποθέσεων αστικών αντιδικιών (ενδεικτικά μισθωτικές, γειτονικές, κληρονομικές διαφορές), αντιδικιών προς αποκατάσταση ζημιών/ηθικής βλάβης/ψυχικής οδύνης από εργατικά, αυτοκινητιστικά ατυχήματα, εργατικών διαφορών κ.α.

Η επαγγελματική του δράση περιλαμβάνει άμεση και στενή επίσης ενασχόληση με τον επιχειρηματικό κλάδο, τον οποίο έχει υπηρετήσει και υπηρετεί είτε ως νομικός σύμβουλος εταιρειών με εμπορικό, ναυτικό, κατασκευαστικό, αναπτυξιακό σκοπό, εγχώριες και αλλοδαπές είτε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών.

Ως επιχειρηματικός σύμβουλος παρέχει τις υπηρεσίες του με γνώμονα την πρόληψη νομικών σφαλμάτων, συγχρόνως δε την αποτελεσματική επίτευξη στόχων, προς τούτο και έχει αξιολογήσει ως ιδιαίτερα σημαντική την ικανότητα της διαπραγμάτευσης, την οποία καλλιέργησε γνωστικά και ανέπτυξε μέσα στις επαγγελματικές αντιδικίες.

Με σκοπό την εναλλακτική επίλυση των διαφορών έξω από τις δικαστικές αίθουσες, το 2013 εκπαιδεύτηκε ως διαμεσολαβητής και κατόπιν εξετάσεων, πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής.

Είναι μέλος σε αρκετές επιστημονικές, επαγγελματικές οργανώσεις καθώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟ.ΜΙ.ΔΑ), εκπροσωπώντας την στον Δήμο Πειραιά. Υπό την ιδιότητα του αυτή, αποτελεί ιδρυτικό μέλος της συσταθείσας από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά τριμελούς Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων (αρθ.15 ν. 4013/2011).

Την επιστημονική του κατάρτιση εμπλουτίζει με συνεχείς συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια (ενδεικτικά Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, διεθνή συνέδρια Ναυτικού Δικαίου κα) είτε ως σύνεδρος είτε ως ομιλητής .

Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική

Γλώσσες εργασίας: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική