Νάγια N. Θεοδωροπούλου

Η Νάγια Θεοδωροπούλου είναι Δικηγόρος Πειραιώς από το 1998 και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας “Γ. Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” από της συστάσεώς της το 2007. Διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αστικού, εμπορικού, εταιρικού, ναυτικού, διοικητικού, τραπεζικού δικαίου και δικαίου χρηματοδοτήσεων, έχοντας στο ενεργητικό της, μεταξύ άλλων, μακροχρόνιες συνεργασίες με Τράπεζες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πλοιοκτήτες.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης και έκανε την πρακτική της εξάσκηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργoύ Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

Ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τη δικηγορία εξειδικευόμενη στο εμπορικό, τραπεζικό και ναυτικό δίκαιο, διατελώντας επί σειρά ετών (Οκτώβριος 1998 έως Ιανουάριος 2003) Νομική Σύμβουλος στα εν Ελλάδι γραφεία της Ολλανδικής Τράπεζας “ABN AMRO BANK N.V.” (Καλλιθέα, Αθήνα), της θυγατρικής της εταιρείας “ABN AMRO LEASING HELLAS A.E.” και των λοιπών Ελληνικών θυγατρικών της, στις οποίες παρείχε in house τις υπηρεσίες της επί θεμάτων τραπεζικού δικαίου και ελέγχου εταιρικών πελατών, πάσης φύσεως δανείων και χρηματοδοτήσεων και τραπεζικών προϊόντων [ενδεικτικά λιανικής, εταιρικών/ναυτιλιακών πελατών, διαχείρισης διαθεσίμων (asset management) και ιδιωτικής τοποθέτησης (private banking)], χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) εξοπλισμού, ακινήτων και αεροσκαφών, και εν γένει επί θεμάτων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας και των θυγατρικών της.

Παράλληλα χειρίσθηκε επιτυχώς λοιπές υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου, κυρίως επί θεμάτων δικαίου συμβάσεων παντός τύπου (χρονομεριστικές, δικαιόχρησης, εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής κλπ.), σύστασης και λειτουργίας εταιριών, εταιρικών μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων, διενέργειας νομικών ελέγχων (corporate due diligence), επενδύσεων, αγοραπωλησιών ακινήτων, μεταβιβάσεων και νηολογήσεων πλοίων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και σημάτων, δικαίου ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτή.

Από τον Ιανουάριο του 2003 μέχρι τον Νοέμβριο του 2013, διατέλεσε in house Νομική Σύμβουλος της εδρεύουσας στον Πειραιά ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας “HELLAS FLYING DOLPHINS Α.Ν.Ε.” νυν “HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε.”, της μεγαλύτερης σε αριθμό πλοίων ακτοπλοϊκής εταιρείας στην Ελλάδα, που τότε δραστηριοποιείτο τόσο στους Ελληνικούς λιμένες όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (με 75 περίπου πλοία το 2003 και 35 περίπου πλοία το 2013, συμβατικού τύπου και ταχύπλοα).

Κατά την υπερδεκαετή απασχόλησή της από τη θέση αυτή, χειρίσθηκε ευρύτατο αριθμό και εξαιρετική ποικιλία υποθέσεων που αφορούσαν την λειτουργία της ανωτέρω εταιρείας, του Ομίλου εταιρειών της και των πλοίων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως ενδεικτικά αγορές και πωλήσεις πλοίων, ναυπήγηση νέων πλοίων (Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοο HIGHSPEED 5, Ε/Γ-Ο/Γ ΝΗΣΟΣ MYKONOΣ, Ε/Γ-Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ), μετασκευή πλοίων (Ε/Γ-Ο/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ, Φ/Γ-Ο/Γ OCEAN TRAILER), πάσης φύσεως εκναυλώσεις και ναυλώσεις πλοίων και εκναυλώσεις με option πώλησης πλοίων (Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοα HIGHSPEED 2 και HIGHSPEED 3), τραπεζικές χρηματοδοτήσεις/αναχρηματοδοτήσεις, κοινοπρακτικά και ομολογιακά δάνεια Ομίλου με παραχώρηση ναυτιλιακών υποθηκών και λοιπών εξασφαλίσεων, παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση του Ομίλου επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους καθώς και οργάνωση και τήρηση εταιρικών εγγράφων Ομίλου (πρακτικών Γ.Σ. μετόχων και Δ.Σ.) και τήρηση συναφών διατυπώσεων, σύνταξη μείζονων εμπορικών συμφωνιών με τρίτους (ενδεικτικά ανάθεση εκμετάλλευσης κυλικείων και χώρων εστίασης πλοίων στον Όμιλο EVEREST, εμπορικές συνεργασίες με εταιρείες τηλεπικοινωνιών VODAFONE & COSMOTE), υποθέσεις προστίμων/ελέγχων στην εταιρεία και στον κλάδο της ακτοπλοΐας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύνταξη συμβάσεων πρακτόρευσης πλοίων και λοιπών συμβάσεων σχετικών με τη λειτουργία των πλοίων (ενδεικτικά συμβάσεων ρυμούλκησης, προμήθειας καυσίμων κ.λ.π.), χειρισμός και επίλυση δικαστικών και εξωδικαστικών θεμάτων αναφυόντων από την καθημερινή λειτουργία των πλοίων του Ομίλου (ενδεικτικά απαιτήσεις επιβατών, θαλάσσια ρύπανση, επιβολή λιμενικών τελών, ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων, διοικητικά πρόστιμα, εργατικές/ναυτεργατικές διαφορές κ.λ.π.).

Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια προς το σκοπό της συνεχούς επιστημονικής της κατάρτισης (ενδεικτικά Διεθνή Συνέδρια Ναυτικού Δικαίου του Δ.Σ.Π., συνέδρια Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Εταιρείας Δικαστικών Μελετών κ.λ.π.)

Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική

Γλώσσες εργασίας: Eλληνική, Αγγλική, Γαλλική