Στέφανος Π. Απέργης

Ο Στέφανος Απέργης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα πλαίσια της πρακτικής του ως ασκούμενος δικηγόρος έχει ενεργό συμμετοχή στις υποθέσεις της δικηγορικής εταιρίας.

Περαιτέρω, με έκδηλο ενδιαφέρον για τις σύγχρονες προκλήσεις της νομικής επιστήμης, έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό νομικών συνεδρίων με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Σωφρονιστικού Συστήματος, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τα νομικά ζητήματα χρήσης του Διαδικτύου καθώς και τα ζητήματα συνταγματικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής.

Ξένες γλώσσες Αγγλική, Γαλλική

Γλώσσες εργασίας: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική